Femåringene

Det siste året barna går i barnehagen har de forskjellige aktiviteter som vi mener er med på å styrke forholdet mellom barnehage og skole. Vi samarbeider også med Jar Skole for å en sikre myk overgang til skolen.

Aktiviteter/oppgaver:

 • FN dagen: ansvar for loddsalg
 • I desember drar de på førjulstur til byen. En av femåringene er Lucia.
 • I januar/februar starter skiskolen i regi av Skiforeningen
 • Bærer fane og flaggborg på 17. mai
 • På våren/sommeren overnatter de. Vi drar først til byen og gjør noe gøy og spiser på restaurant før vi drar tilbake til barnehagen.
 • I mai er det joggetur til Sollerudstranda 
 • Juni er det sommerfest. Femåringene holder skuespill, synge kor og får utdelt diplom.
En gang i uka er det femårsgruppe. Vi er opptatt av at femåringene skal lære gode egenskaper som gjør at de kan mestre skolehverdagen bedre. I femårsgruppa ønsker vi å legge vekt på:
 • å styrke den sosiale kompetansen
 • ta i mot beskjeder
 • jobbe i guppe og enkeltvis
 • jobbe med matematiske begreper
 • jobbe med bokstaver, øve på å skrive navnet sitt
 • jobbe med tall og klokka
 • oppdage og lære i naturen
 • trafikkopplæring
 • lytte (høytlesning fra en fortsettelsesbok)
 • Finmotorikk (klipping og liming, blyantgrep)
Femåringene hos oss for også lov til å være alene ute med foreldrenes samtykke.