Årsplan

 Årsplanen er skrevet for:
  • de ansatte - som et arbeidsredskap
  • foreldrene - som informasjon om vårt arbeid
  • kommunen - som et tilsynsredkap
  • andre samarbeidsinstanser - som informasjon
Årsplanen blir evaluert på personalmøter/foreldresamtaler våren før den legges ut. I mai, juni begynner avdelingsledere prossessen med utføring av årsplan for neste barnehageår. I år har vi ny rammeplan å forholde oss til.

2018-2019 Årsplan