Planer

Litt info om hvordan vår oppstart i høst har vært:

Ld :

Både barn og voksne har funnet seg godt til rette. Jeanett og Anders skryter av barnegruppen, hvor godt samspill det er, og mye fin lek.

Det er 4 toåringer, som vil ha sitt eget opplegg, en gang i uken. Dette opplegg vil Jeanette ha ansvaret for, noe samarbeid med meg. Dere vil etter hvert få en halvårs plan, for hva vi ønsker å gjøre og legge vekt på i denne gruppen.

2-åringene skal også være med 3-åringene på tur på tirsdager, fra oktober.

Knerten:

Her har også innkjøringen gått flott. Personalgruppen samarbeider godt og utfyller hverandre bra. Barna fra Ld, har også funnet seg godt til rette. Nå som Irene er sykmeldt en periode, er det Karina som har lederansvaret. Linn har nå gått inn som vikar til Irene er tilbake.

Fokuset har foreløpig vært at alle barna skal finne sin plass i gruppa. De har derfor mye frilek. På torsdager, hvor Ovnsrøret har språkgrupper, har Knerten valgt å ha aktivitetsgrupper.

Ovnsrøret:

Barna fra Knerten har tilpasset seg godt. De har kommet godt i gang med turer og skal begynne med språkgrupper i oktober. Fokus her er at alle blir godt ivaretatt. Vi legger vekt på at alle skal ha en lekekamerat. Også her er det mye frilek. Ovnsrøret har kommet godt i gang med mestringsturene. 5- åringen har jobbet i herde med å lage mange aktiviteter i indianer landsbyen. 4- åringene har foreløpig vært på korte turer, untatt nå på onsdag. Da gikk vi rundt Lysakerelven, det vil si at de gikk i nesten en time. Ingen klaget på at de var sliten, det var mye glede.

Etter noe rullering på personalet, er nå Stefanie tilbake på Ovnsøret.

Om årsplan:

Les årsplanen, hvordan vi vil flette inn fagområdene i turene våre. Vi vil sende ut månedsplan som før. Her vil vi prøve å synliggjøre hvilke fagområder vi jobber med i de ulike månedene.

Etter hver måned vil vi legge ut en evaluering om hva vi har fått til den måneden.

Sammen med dette, jobber vi kontinuerlig og målbevisst mot mobbing. Alle skal ha en lekekamerat, og alle må bruke kommunikasjon som verktøy.

Satsningsområdet vårt er i år TUR. Hånd i hånd med dette blir tema fagområdene.

Viktig:

-        God sekk som sitter bra på ryggen.

-        Gode tursko, som ikke er alt for store, og gode turklær.

-        Ha gjerne med varm drikke.

Turdager på Knerten og Ovnsrøret er TIRSDAGER, og hele barnehagen på ONSDAGER.

I august og september har fagområdet vært «nærmiljø og samfunn.»

I oktober vil det være «kunst, kultur og kreativitet.»

Vi har gått til innkjøp av tre nye pc`r, og vi legger ut bilder fra disse til tv`ne på alle avdelingene fra tur. Først og fremst onsdagsturene.