Læringingsarena

 Læring

Alle turene våre, leken og matgrupper er en viktig læringsarena for barna.

Personalet skal:

  • Være oppdagende og nysgjerrig
  • Gi barna muligheten til å utvikle leken 
  • Følge opp barnas vitebegjær, perspektiver og handlinger
  • Gi rom for ulikheter blant barna 
  • Ta vare på barnas interesser og engasjement som vil legge til rette for god læring