Kompetanse

Storenga barnehage og Storenga familiebarnehage er barnehager med 100% dekning av pedagoger, 4 barne- og ungdomsarbeidere og barneveiledere.
Vi ser viktigheten av at personalet kurses og derfor får en faglig utvikling som igjen gir større motivasjon.

Vi har bl.a. vært på følgende kurs:
LØFT - løsningsfokusert tilnærming
Lek og Læring med Kari Pape
Mange kurs i regi av Bærum kommune
Førstehjelpskurs