Informasjon

Storenga barnehage og Storenga familiebarnehage SA
Vi er en foreldredrevet barnehage som leier lokaler av Bærum kommune.

Det er tre avdelinger, med 38 barn totalt, og 11 ansatte.

Barnehagen, består av to avdelinger,
Ovnsrøret 3-5 år, totalt 18 barn,
Knerten 2-3 år, totalt 12 barn
Åpningstider:
07.30-16.45

Familiebarnehagen, består av en avdeling,
Lilledraugen 1-2 år, totalt 8 barn.
Åpningstider:
08.00-16.30

Barnehagen holder stengt, jul og påske, samt sommerstengt uke 28-29-30.

I hovedsak følger barnehagen, og familiebarnehagen kommunens planleggingsdager. Totalt fem dager i året.